گارانتی

 

شرایط گارانتی:

قطعات ارسالي به خدمات آیسان مي بايست داراي شرايط زير باشد:

  • عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در کالا
  • عدم استفاده از ولتاژ و جریان نامناسب، ورود مایعات به داخل دستگاه، شوک الکتریکی
  • قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی
  • عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی
  • دارا بودن شماره سريال و عدم مخدوش بودن آن
  • عدم وجود آثار دستکاری بر روي قطعه
  • ارسال کارت گارانتی کالاهایی که برای آنها کارت صادر می شود.
  •  قطعه تعمیر شده و یا تعویض شده به مدت شش ماه بعد از زمان تعمیر یا تعویض، دارای گارانتی می باشد.
  • لطفا فاکتور مربوط به خرید دستگاه خود را (شامل شماره سریال دستگاه ، تاریخ خرید و مهر فروشگاه) پیش از آنکه خدمات گارانتی اجرایی شود ، فراهم آورید.
  • برای انجام امور گارانتی لطفاٌ تنها دستگاه معیوب را ارسال نمایید و از ارسال متعلقات (آداپتور، اسپلیتر و …) خودداری نمایید. (به غیر از دستگاه‌هایی که شماره سریال فقط بر روی جعبه دستگاه خورده است، مانند دستگاه TL-WN723)

توجه: شرکت های گارانتی کننده به غیر از آیسان دیجیتال طریقه فعال سازی و گارانتی به عهده خوده خریدار و شرکت گارانتی کننده می باشد.

هزینه ها:

مسئولیت و کلیه هزینه های مربوط به ارسال کالا به مرکز گارانتی و خدمات و برگشت آن به عهده مشتری می باشد.

پرسش ها و پاسخ های متداول:

واژه مادام العمر در گارانتی قطعات به چه معناست؟

گارانتی مادام العمر نوعی گارانتی مطابق با طول عمر محصول است و نه مدت زمان خرید آن. این نوع گارانتی معمولاً بر مبنای تشخیص توزیع کننده یا تولید کننده تعیین می‌شود. برای مثال این گارانتی برای رم ها ۳ تا ۵ سال، بسته به تولید کننده و نوع رم، محاسبه میگردد.